Модерно е ЗЕЛЕНО
Мапирај за Чиста Пелагонија

Младински Активизам
за Чиста Животна Средина

Модерно е ЗЕЛЕНО
Мапирај за Чиста Пелагонија

Младински Активизам
за Чиста Животна Средина

Вклучи се и ти! Мапирај дива депонија!

Пред тебе е системот за онлајн мапирање диви депонии. Штом забележиш дива депонија, фотографирај и заедно со локацијата испрати три фотографии до нашиот контакт: interaktivbitola@gmail.com

Депонијата ќе биде внесена на мапата, со цел сите заедно да придонесеме за почиста животна средина.

НАШИОТ ТИМ

Волонтери од Битола, Прилеп, Крушево, Новаци и Могила за почиста животна средина

Сите заедно за почиста животна средина!